Go to main content of this page.

Onze missie:

Het verbinden van personen, bedrijven en organisaties. Dit alles om overtollige producten, residuen, en grondstoffen aan elkaar aan te bieden en verspilling te voorkomen, of te verminderen en hiermee een stap te zetten naar een betere wereld.

Waarom zijn er verspillingen:

  • Beperkte kennis van hergebruik of nieuwe gebruikers,
  • Beperkte kennis van de wetgeving, 
  • Concrete eigenaarschap van verspillingen, 
  • Beperkt kennis en ervaringen om verspillingen te voorkomen,

Hulp op locatie:

Het adviseren en ondersteunen van bedrijven en organisaties gebeurt door eigen coaches van Astonished Solutions. Onze coaches zijn gespecialiseerd in de volgende gebieden:

 1) Klimaatakkoord, de Circulaire economie, en de voordelen die er zijn,

 2) Het analyseren van processen en activiteiten, om verspillingen en lokaliseren en aan te pakken,

 3) Het bedenken en uitwerken van oplossingen om verspilling van product-, grondstof-, water-, energie- en tijd te voorkomen of te verminderen,

 4) Het zoeken naar de juiste en goedkoopste afvalverwerker,

 5) Het geven van advies betreffende het klimaatakkoord, duurzaam ondernemen, milieudoelstellingen en de aanwezige wetgeving,

 6) Het aanbieden van verpakking, residuen en restproducten om hergebruik mogelijk te maken,