Go to main content of this page.

Onbekende kostenverspilling

Astonished Solutions weet dat verspillingen niet direct zichtbaar zijn en vaak al ongemerkt geaccepteerd zijn binnen een organisatie.
De kosten gaan langzaam omhoog zonder dat de verspillingen direct opvallen. 

Bedrijven bewaken veel soorten kosten, maar voor het beoordelen en bewaken van een aantal kosten is extra kennis nodig. Juist in deze gebieden heeft Astonished Solutions zicht gespecialiseerd..

 • Ingehuurde diensten,
 • Licenties en abonnementen,
 • Energie en water, 
 • Product en grondstofverspilling,
 • Afvalkosten,
 • Ruimteverspilling

Met een eigen ontwikkelde scan laten wij zien waar er kostenverspillingen aanwezig zijn en adviseren wij bedrijven bij het aanpakken van deze kostenverspillingen.

Adviseren

Wij adviseren bedrijven bij de keuze van:

 • Afvalverwerker,
 • Energieleverancier,
 • Ingehuurde bedrijven en diensten,
 • Licenties en abonnementen,

 

Trainingen en opleidingen

Om onbekende kosten beter te kunnen beoordelen en te bewaken, heeft Astonished Solutions de volgende trainingen en opleidingen ontwikkeld:

 • Interne verspilling coach,
 • Bewustwordingscampagne,
 • Teambuilding,