Go to main content of this page.

Wat is de bedrijfsscan?

De zelfscan zal meer inzicht moeten geven in de mogelijke aanwezige verspillingen.

 • Product en grondstofverspillingsscan,
 • Energie en waterverspillingsscan
 • Afvalscan,
 • Competentie scan,
 • Ruimte verspillingsscan,
 • Digitale verspillingsscan,
 • Verspillingsscan van ingehuurde diensten.


Verspillingsscan op locatie:

Tijdens een verspillingsscan op locatie bekijkt een specialist van Astonished Solutions het complete bedrijf / organisatie op meer dan 80 punten (afhankelijk van het bedrijf of organisatie). De scan brengt snel in kaart waar verbeteringen mogelijk zijn, de locatie van de verspilling en vaak ook al de omvang. Dit noemen wij de bewustwording stap.

 

Afvalscan

De afvalscan is onderdeel van het concept Bewust Circulair. Tijdens deze afvalscan bekijkt de coach meer dan 80 punten, onder andere naar hoe er omgegaan wordt met afval, restproducten en residuen. De afvalscan brengt snel in kaart waar verbeteringen mogelijk zijn. Het scanrapport van de afvalscan bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Afval uit het hoofd proces;
 • Afval uit het bij proces;
 • Te voorkomen afval;
 • Directe besparing;
 • Mogelijke besparing;
 • Producten die in aanmerking komen voor hergebruik;
 • Te verbeteren (werkmethode, producten, gedrag en verwerkers);
 • Nog te onderzoeken;
 • Mogelijke vervolg acties.

 

Heeft het bedrijf meer dan 5000 euro afvalkosten per jaar, dan geeft Astonished Solutions de garantie dat de kosten van deze scans, binnen 6 maanden worden terugverdiend. Een aantal van de aanbevelingen uit het scanrapport moeten wel zijn ingevoerd om aanspraak te maken op deze garantie regeling.

Welke scan past het beste bij u?

Wij adviseren iedereen om eerst de zelf scan uit te voeren. De gegevens worden beoordeeld door een specialist van Astonished Solutions, waarna wij direct contact opnemen met het bedrijf.

In een aantal gevallen is het invullen van de zelf scan al genoeg aanleiding om een keuze te maken van de juiste scan.

Het invullen van de zelf scan is niet noodzakelijk, maar is een handig hulpmiddel tijdens het oriëntatiegesprek.