Go to main content of this page.

ONZE WERKWIJZE

Oriëntatie:
Wij beginnen met een oriënterend gesprek om de organisatie te leren kennen.

Adviseren: 
Aan de hand van een bedrijfsrondgang  wordt advies gegeven over de juiste aanpak.

Uitvoering: 
Het advies wordt uitgevoerd om zo de bedrijfskosten te verminderen in combinatie met duurzaam ondernemen.

Rapportage:
Alle activiteiten, acties en duurzaamheids verbeteringen worden vermeld in het eindrapport.

Erkenning: 
De duurzaamheidinspanningen worden erkend doormiddel van een attest.

Nazorg: 
Wij stoppen niet na een project! We staan klaar voor opleidingen, bewustwordingscampagne, begeleiding en teambuilding activiteiten.

 

GRONDSTOF EN PRODUCT VERSPILLING

Er komen steeds meer mensen op de wereld. Hierdoor hebben wij steeds meer grondstoffen nodig. Voor een aantal grondstoffen is de schaarste al duidelijk aangetoond. Wij zullen daarom steeds beter met onze grondstoffen moeten omgaan.

Voorkomen van product en grondstofverspilling is daarom een belangrijk aandeel in het duurzaam ondernemen.
Niet elk bedrijf is bewust van de aanwezige verspillingen, daarom adviseren wij bedrijven en organisatie om eerst de zelfscan te doen om zo meer bewustwording te creëren. 


AFVALSCAN

Een belangrijk onderdeel in product en grondstofverspilling is de afvalscan. Hiermee brengen wij in kaart welke producten er worden afgevoerd, waar, wanneer, hoeveel.
Ook brengen wij de kosten in kaart van het afval.

Met onze procesbenadering doorlopen wij het complete proces om zo de herkomst van afval op te sporen bij:
Management, Ontwikkeling, Inkoop, Logistiek,- Primair en Secundair proces, Medewerkers, Klant,

 

DE CIRCULAIRE ECONOMIE

Voorkomen van product en grondstofverspilling is niet altijd mogelijk. Wat niet te voorkomen is zal uiteindelijk als afval worden afgevoerd. Wij spreken niet over afval, maar van restproducten.
Via een eigen website ondersteunen wij bedrijven en organisaties in het hergebruik van producten en grondstoffen.  www.restproducten.nl
Want er is altijd wel iemand op de wereld die het gebruiken kan.

 

ENERGIE EN WATERVERSPILLING

Met onze scan sporen wij onnodig energie gebruik op.

Want de oorzaak van energieverspilling is niet alleen het type verbruiker (apparaat), maar in een aantal gevallen meer het gedrag van de gebruiker. Tevens gebruiken wij tijdens onze observaties verschillende meetapparatuur zoals een warmtecamera. Hiermee sporen wij warmtebronnen en tochtplekken op.

Maak gebruik van onze garantieregeling.

De garantieregeling is een vast onderdeel van onze aanpak.
Met deze regeling geven wij de garantie dat de advieskosten binnen 12 maanden na invoering van de besparing zijn terugverdiend. 

Wat zijn advieskosten:
Dit zijn de advieskosten die nodig zijn / waren om het project te onderzoeken en uit te voeren.  

Besparingen:
Wat zijn besparingen. 
Dit zijn de financiële verbeteringen of besparingen die gerealiseerd worden door de voorgestelde en of ingevoerde voorstellen.  

Wat valt buiten de garantieregeling:
Op speciaal verzoek onderzochte en uitgewerkte verbeteringen, opleidingen, trainingen, bewustwordingscampagne en workshops.

 12 maanden:
De periode van 12 maanden start op het moment dat de verbetering zijn gerealiseerd.