Go to main content of this page.

Inhouse besparingsprojecten.

Astonished Solutions weet dat verspillingen niet direct zichtbaar zijn en vaak al ongemerkt geaccepteerd zijn binnen een organisatie.

Het opsporen van deze verspillingen is lastig omdat deze al jaren aanwezig zijn, en met de aanwezige kennis en competenties niet gezien worden.

Het tijdelijk inhuren van extra externe hulp is in veel gevallen de start van een kostenreductie project,  en een gezonde bedrijfsvoering als resultaat.

 

Adviseren

Wij adviseren bedrijven bij de keuze van:

  • Keuze afvalverwerker,
  • Afvalreductie projecten,
  • Ingehuurde diensten,
  • Licenties en abonnementen,
  • Voorkomen van incourante voorraad,
  • Verlies of minimaal gebruik van de aanwezige competenties,

 

Trainingen en opleidingen

Om onbekende kosten beter te kunnen opsporen en te verminderen, heeft Astonished Solutions de volgende trainingen en opleidingen ontwikkeld:

  • Interne verspilling coach,
  • Bewustwordingscampagne,
  • Teambuilding projecten,

Meer informatie nodig: Stuur een e-mail naar: info@astonished-solutions.com