Go to main content of this page.

Een andere kijk op afval.

Afvalkosten:
Veel bedrijven weten niet hoe groot de kostenpost voor afval is, daarbij gaan de kosten voor afval elk jaar omhoog.

Welke soorten afval worden er afgevoerd, en wat zijn de kosten per soort? De kosten voor het transport zijn ook niet altijd even duidelijk.

Met de opleidingen EEN ANDERE KIJK OP AFVAL krijgen de cursisten een beter beeld wat er zoal moegelijk is om deze kostenpost te verlagen en het aanbod van afval sterk te verminderen. 

Doel van de opleiding:
kostenreductie, en verbeteren van milieu prestaties.

Tijdsduur:
2 dagdelen (1 dag),

Doelgroep: 
MBO en HBO, Leidinggevers, en managers.

Resultaat: 
De cursist is na afloop in staat om afvalkosten te reduceren en het aanbod van afval op te sproren, te meten, te kwantificeren, en aan te pakken.

Certificaat / bewijs van deelname:
Elke cursist krijgt na afloop van de cursus een:
Bewijs van deelname, of een certificaat bij een afgerond bedrijfs afvalkosten besparingsproject met een kosten reductie van ten minste 2500 euro.

 

EXTRA INFO:
Afvoeren van afval is een behoorlijke kostenpost met weinig aandacht, (3 kub kost minimaal 200 euro).   Voorkomen of verminderen van een aantal afvalstromen is de uitdaging. Er zijn afvalstromen die na een kleine bewerking weer opnieuw bruikbaar zijn. Hergebruik is een optie de veel te weinig aandacht krijgt want:

Er is altijd wel iemand op de wereld die het gebruiken kan!

Soms gooien wij iets weg, waarvan wij het gevoel hebben dat dit toch nog wel ergens, of door iemand gebruikt kan worden. Dit klopt!
Toch is de eerste stap bij afvalreductie, het voorkomen van afval. Doormiddel van een afvalscan is het in kaartbrengen van de soorten afval, en de herkomst direct duidelijk.
Elke cursist zal na de opleiding zich steeds de vraag stellen WAAROM hebben wij dit afval en waarom met deze hoeveelheid, en wat te doen om dit te voorkomen?

Misschien is het compleet voorkomen niet mogelijk, maar verminderen meestal wel. Een van de oplossingen om afval te verminderen is het hergebruik, want er is altijd wel iemand op de wereld die het gebruiken kan. Het is alleen erg lastig om iemand te vinden die juist dit product, stoffen of rest materiaal gebruiken kan. Vaak weten wij het ook niet dat iemand anders dit gebruiken kan. 

 

 

 Onze aanpak:

1) Afvalscan,
2) Opsporen van de bron,
3) Oorzaakanalyse,
4) Opstellen plan van aanpak,
5  Opstarten van het afval reductieplan
6) Meten en nazorg,

 

De afvalscan is onderdeel van van de opleiding, en bestaat uit de volgende punten:

- Afval uit het hoofd proces,
- Afval uit het bij proces,
- Te voorkomen afval,
- Directe besparing,
- Mogelijke besparing,
- Producten die in aanmerking komen voor hergebruik,
- Te verbeteren (werkmethode, producten, gedrag en verwerkers),
- Nog te onderzoeken,
- Afvalverwerker,
- Manier van afvalverzameling (type containers),