Go to main content of this page.

Circulaire APK

Waarom deze circulaire APK  (algemene periodieke keuring):
De verwachting is dat een aantal kritische grondstoffen al in 2020 dreigen op te raken, of zeer moeilijk te delven zijn.

Daarbij komt dat maar een zeer beperkt aantal landen toegang heeft tot deze kritische grondstoffen. Zij zullen in de toekomst beslissen over de levering en de prijs van deze grondstoffen. Deze situatie veroorzaakt potentiële risico's voor de toekomstige businessmodellen.

Om een complete afhankelijkheid van deze grondstoffen te voorkomen, zullen er binnen nu en 12 jaar alternatieven bedacht moeten worden als vervangers voor een aantal van deze kritische grondstoffen.

Helaas weet niet iedereen welke kritische grondstoffen er in hun proces verwerkt worden en welke toekomstige risico's er zijn. 

Tijdens deze keuring beoordelen wij de bedrijfsinspanningen op:

  • Risico analyse,
  • Productontwikkeling,
  • Product en grondstof gebruik of verbruik,
  • Circulaire inspanningen,

 

Als voorbeeld staan hieronder een aantal van de meer dan 25 controlepunten.

- Zichtbare afvalscheiding,
- Aanwezigheid van gedetailleerde en actuele afvalkosten overzichten,
- Aanwezigheid van een kritische grondstof analyse (eigen of ingekochte producten of grondstoffen),
- Aanwezigheid van kritische grondstoffen alternatieven actieplan,
- Aanwezigheid van product levensduur analyse,
- Aanwezigheid van product repareerbaarheid analyse,
- Aanwezigheid van actuele product verspilling analyse (aantalen en kosten),
- Zichtbare circulaire inspanningen.

 De kontrolepunten worden jaarlijks aangepast aan de hand van de dan aanwezige kennis, doelstellingen of wetgeving.

 

De Circulaire APK
(algemene periodieke keuring)

 

 

De score:
Resultaat 1
Is de score minder dan 50%, dan zal er geen APK certificaat worden overhandigd,

Resultaat 2
Her-controle mogelijk binnen de twee maanden indien er een score is behaald tussen 51 % tot 85%,

Resultaat 3
86% of meer geeft recht op het Circulaire APK certificaat.