Go to main content of this page.

Verspillingen

Verspillingen, elke organisatie heeft ze in alle vormen en maten.
Hoe groter de organisatie, des te groter de verspillingen.
Astonished Solutions maakt bedrijven bewust van de verschillende soorten verspillingen:

 • Grondstofverspilling
 • Productverspilling
 • Energieverspilling
 • Waterverspilling
 • Verspilling van ingehuurde diensten
 • Tijdverspilling
 • Ruimteverspilling
 • Digitaleverspilling

Want wij weten dat verspillingen niet direct zichtbaar zijn en vaak al ongemerkt geaccepteerd zijn binnen een organisatie.
De kosten gaan langzaam omhoog zonder dat de verspillingen direct opvallen. Hierdoor hebben verspillingen in een aantal gevallen zelfs geleid tot een faillissement.


Door een geheel eigen aanpak heeft Astonished Solutions zich gespecialiseerd in het opsporen en aanpakken van verspillingen in welke vorm dan ook.

Onze aanpak:

 • Oriëntatie
 • Adviseren
 • Uitvoering
 • Opleiden
 • Erkenning
 • Nazorg 

Duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen kan verder gaan dan alleen scheiden van afval, installeren van zonnepanelen of het aankopen van groenen stroom. Installeren van zonnepanelen of aankopen van groenen stroom heeft weinig zin als het verspillen van energie niet wordt aangepakt.

Ook bij afval volgen wij deze aanpak. Alles wat voorkomen kan worden hoeft niet gescheiden of afgevoerd te worden.


Modules gericht op Duurzaam ondernemen.

1) Bewust Circulair. Hoe gaan wij om met afval, restproducten en residuen. 

2) Wat verspillen wij? Opsporen en aanpakken van verschillende soorten verspillingen zoals, Grondstof, Product, Energie en Water verspillingen.

3) Actief Duurzaam richt zich op het beoordelen en vastleggen van de duurzaamheidsinspanningen met als erkenning het duurzaamheidsattest.

 

Modules gericht op nazorg en opleiden.

Actief Innoveren richt zich op het intern opleiden van een of meerdere personen tot interne coach.

 

Circulaire economie.

Actief Circulair richt zich op het meedoen in de circulaire economie door middel van een eigen ontwikkeld platform kunnen bedrijven of organisaties overbodige producten, verpakkingen, residuen of grondstoffen aan elkaar aanbieden.

 

Modules gericht op kostreductie en efficiënte bedrijfsvoering.

1) Verspilling van ingehuurde diensten.

2) Verspilling van ruimte.

3) Digitale verspilling.

4) Verspilling van tijd

adviseren en ondersteunen in duurzaamheid